Az aradi Összetartás páholy páholyháza

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Páholyház
Az%252520aradi%252520%2525C3%252596sszetart%2525C3%2525A1s%252520szabadk%2525C5%252591m%2525C5%2525B1ves%252520p%2525C3%2525A1holy%252520sz%2525C3%2525A9kh%2525C3%2525A1za%252520k%2525C3%2525A9peslapon.jpg
A páholyház egykor
A páholy neve Összetartás (Concordia)
Helység Arad
Tervező Tabakovics Milán (Emil)
Az építés ideje 1905
A felszentelés ideje 1905. október 21.
Egykori címe
Mai címe Dragalina körút 30.
Az%252520aradi%252520%2525C3%252596sszetart%2525C3%2525A1s%252520szabadk%2525C5%252591m%2525C5%2525B1ves%252520p%2525C3%2525A1holy%252520sz%2525C3%2525A9kh%2525C3%2525A1za%252520-%252520ma%2525203.jpg
A páholyház ma


A páholyház története

1870-ben alakult meg a Aradon a Széchenyiről elnevezett, 1871-ben pedig Újaradon a Petőfi nevű jánosrendi páholy. A két páholy mellett 1870-ben kezdte el működését egy skót rítusú páholy, Fraternitas néven. Nyolc-tíz évi aktivitás után a bérelt helyiségekben működő mindhárom aradi páholy kifulladt, és az ideiglenes beszüntetés, azaz a szabadkőműves zsargon szerint “elaltatás” mellett döntött. 1888-ban az egykori tagok közül többen Összetartás (Concordia) néven egy új páholy létrehozása és felépítése mellett döntöttek. Ezek Institoris Kálmán, Bing Ede, Kristyóry János, Máday Mátyás, egykori "Széchenyi" páholy tagok , Rozsnyay Mátyás, Lukácsy Miklós, Krispin József, Millig József, az egykori "Fraternitas" páholy tagjai, és Bokm Lajos a " Felvidék" páholyból.

Az új páholy johannita rítusban, három alapvető szabadkőműves-fokozatban tevékenykedett. 1888 október 6-án megkapta a Symbolikus Nagypáholy hozzájárulását az ideiglenes működéshez, majd november 23-ától már hivatalosan is megalakult. Első főmesterének Rozsnyai (később Rozsnyay) Mátyást választották meg.

A páholy alaptőkéjére a tagok személyenként 10 forintot fizettek be a megalakuláskor, és a volt páholyok bútorai, eszközei is az Összetartás tulajdonába kerültek. A további anyagi forrást a havi 1 forint tagdíj volt hivatva fedezni. Nem törekedtek gyors növekedésre, eléggé nehezen nyitották meg kapuikat meg az újonnan belépni szándékozók előtt. Kezdetben összejöveteleiket Krispin József házában, a zeneteremben tartották. Amikor elhatározták önálló páholyházuk felépítését, akkor a Corso cukrászdában pénz gyűjtő urnát állítottak fel és az adakozásból összegyűlt 4000 koronával egészítették ki a páholyház felépítéséhez félretett összeget.

Az%252520%2525C3%252596sszetart%2525C3%2525A1s%252520p%2525C3%2525A1holy%252520h%2525C3%2525A1zterve.JPG
Az aradi Összetartás páholy házterve

1902-ben vásárolták meg a Tanítóképzővel szembeni telket, amelyen 1905-re épült fel az Emilként emlegetett Tabakovics Milán tervezte, magas templomra emlékeztető díszes épület. A neoklasszikus épületen az 1900-as évek stílusának elemei fedezhetők fel. A főbejárat két szárnyán és a tornyon növénydíszek, a keleti és északi falon a szabadkőművesség jelképei találhatók. A kovácsolt vas díszítésű téglakerítést kör alakú nyílások oldják Az épületet 1905 október 21-én avatták fel páholyházzá.

A szabadkőművességet jelképező kalapács, körző és vakolókanál nemcsak ennek az épületnek a homlokzatára került fel, hanem több aradi házon is megtalálható, ami kétség kívül arra utal, hogy a tulajdonos tagja lehetett valamelyik páholynak.

A páholy számos karitatív intézményt hozott létre illetve támogatott; 1908-ra a taglétszám 126 főre nőtt.

A páholyház 1921 - 1931 között járóbeteg rendelőként (poliklinika), majd képzőművészeti iskolaként működött, ma az Aurel Vlaicu oktatási intézménycsoport dísztermeként funkcionál a Dragalina körúton. 2008-ban felújították.

Jegyzetek

Források és szakirodalom

Kapcsolódó szócikkek

Ω