A kassai Resurrexit páholy páholyháza

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Páholyház
A%252520kassai%252520Resurrexit%252520p%2525C3%2525A1holy%252520p%2525C3%2525A1holyh%2525C3%2525A1za.jpg
A páholyház egykor
A páholy neve Resurrexit páholy
Helység Kassa
Tervező Vojtech Šipoš (Sipos Béla)
Az építés ideje 1913-1914
A felszentelés ideje
Egykori címe Fő utca 49.
Mai címe Tajovského 4.
A%252520kassai%252520Resurrexit%252520p%2525C3%2525A1holy%252520p%2525C3%2525A1holyh%2525C3%2525A1za%252520ma.jpg
A páholyház ma


A páholyház története

A Kassán 1899. január 14-én alakult Resurrexit páholy az ugyanott működött Haladás és Egyetértés páholyok hagyományait folytatta.

Kazinczy Ferencnek a fogságból való kiszabadulása századik évfordulójáról 1901-ben ünnepi ülésen emlékezett meg a „Resurrexit” páholy. A páholy nyolc tagja, köztük Csengey Gusztáv ágh. ev. teológiai tanár, Gömöry János ágh. ev. kollégiumi főgimnáziumi tanár, Mikler Károly dr. ágh. ev. jogakadémiai tanár alakította meg a „Thököly Imre” kört Eperjesen 1902-ben.

A páholy egy Martinovics páholynak írt levélben javasolta a szabadkőművesség egésze által anyagilag támogatott népies naptár kiadását. A kassaiak ebben azt közölték, hogy a parasztságnak szóló naptárra gondoltak, de a kiadásával járó költségeket a páholyházuk építése miatt nem vállalhatják, de köteleznék magukat bizonyos példányszám eladására.[1]

Páholyházukat Wojciech Sipos (1888-1969), egy fiatal, kezdő építész tervezte, az építési munkálatokat pedig Kozák János (1866-1925) építész vezette 1913-14-ben. Az épületet 1914. március 28-án adták át.

A tervező a neogótikus stílust vegyítette keleties elemekkel. A bejárat belső domborművén három férfiakt volt látható.

A Felvidék az I. világháború után a trianoni döntés következtében Csehszlovákiához került, s ellentétben a hazai páholyokkal, egy ideig tovább folytathatta tevékenységét, egészen 1925-ig.

"A kassai és a két pozsonyi páholy, miután elvágattattak a Magyarországi Symbolikus Nagypáholytól – illetve a szabadkőművesség magyarországi betiltása után –, egy Szlovákia területén működő nagypáholyt szeretett volna létrehozni, e kísérlet kudarca után pedig a prágai németek által alapított Lessing zu den drei Ringen nagypáholy „védelme alá” helyezték magukat."[2]

Az 1938-as bécsi döntés alapján Magyarország visszakapta a Felvidék nagy részét, így Kassát is. A Resurrexit páholy épületét ekkor a Vitézi Rend vette birtokba, s Vitézi Székháznak nevezve használták. A szabadkőművességre emlékeztető díszítéseket eltüntették és átépítették a Rend igényeinek megfelelően. A homlokzat szabadkőműves domborművei helyére a VITÉZI SZÉKHÁZ név került, az északi szárny két szintjére több ablakot vágtak, s a déli szárny emeletének kupoláját megszüntették, félköríves ablakát két téglalap alakúval cserélték le. Ezt az átalakítást vitéz Őry Lajos (1896–1984), eredeti nevén Ľudovít Oelschläger tervezte, a kivitelezést pedig Váczi József (1902-1969) vezette.

A%252520kassai%252520Vit%2525C3%2525A9zi%252520sz%2525C3%2525A9kh%2525C3%2525A1z%252520-%2525201942.jpg
Vitézi Székház, 1942
A%252520kassai%252520Resurrexit%252520p%2525C3%2525A1holy%252520p%2525C3%2525A1holyh%2525C3%2525A1za%252520ma%252520-%252520bel%2525C3%2525BCl.jpg
A páholyház belseje - ma
A%252520Resurrexit%252520p%2525C3%2525A1holy%252520berendez%2525C3%2525A9se.JPG
A Resurrexit páholy berendezése a kassai múzeum raktárában

A volt páholyház épületét 1986-ban kapta meg használatra a bábszínház, s 1995-től színházi előadásokat is tartanak benne.

Jegyzetek

  1. Heverdle László: A Martinovics-páholy antiklerikális sajtópolitikája
  2. Benczúr Vilmos: A Kassa kel. dolg. "Resurrexit" t. t. szkves története 1899-1924, Košice Globus 1924

Források és szakirodalom

  • Košice | History in Photos, http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=577442&page=264
  • Viera Dlhánová: Bábkové divadlo Košice, historie, http://www.theatre-architecture.eu/cs/db.html?theatreId=484
  • Berényi Zsuzsanna Ágnes: Többjelentésűség a szabadkőművesi páholynevekben. A „Resurrexit” páholy nevének jelentései. In: Névtani Értesítő 15 (1993), p. 57–60.
  • Benczúr Vilmos: A Kassa kel. dolg. "Resurrexit" t. t. szkves története 1899-1924, Košice Globus 1924
  • Benczúr, Vilmos: A Kassai szabadkőművesség 1870-1913 Haladás, Egyetértés, Resurrexit, Košice Kassai Könyvnyomda 1914.
  • Javor, Martin: Slobodomurárske Košice, Dejiny slobodomurárskeho hnutia v Košiciach, SOFA, 2010.
  • Heverdle László: A Martinovics-páholy antiklerikális sajtópolitikája
  • Békebeli kassai építészet - Hadik András előadása, Építész a kassai szabadkőműves páholy épületéről

Kapcsolódó szócikkek

Ω