A nyíregyházi Szabolcs páholy páholyháza

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Páholyház
Szabolcs páholy
A páholyház egykor
A páholy neve Szabolcs páholy
Helység Nyíregyháza
Tervező Sarkadi Adolf más forrás: ifj. Szuchy József
Az építés ideje 1907-1908
A felszentelés ideje 1908. VI. 12.
Egykori címe Károlyi tér
Mai címe Benczúr tér 18.
A%252520Szabolcs%252520p%2525C3%2525A1holy%252520p%2525C3%2525A1holyh%2525C3%2525A1za%252520Ny%2525C3%2525ADregyh%2525C3%2525A1z%2525C3%2525A1n.jpg
A páholyház ma


A páholyház története

A Nyíregyházán 1907-ben 19 fővel alakult Szabolcs páholy már a megalakulása évében felépítette páholyházát az akkori Károlyi téren (ma Benczúr tér). A páholyház emléktáblája szerint az építkezés Dr. Popini Albert főmester vezetése alatt, Somogyi Gyula örökös tiszteletbeli főmester közreműködésével, Bárdos Géza útmutatásai és Sarkadi Adolf tervei szerint folyt. A felavatást 1908. VI. 12-én tartották dr. Bókay Árpád helyettes nagymester közreműködésével. Az avatás emléktábláját 2008-ban találták meg összetörve. A tagok száma gyorsan nőtt, és 1913-ban a Szabolcs páholynak már 132 tagja volt. Belső ellentétek miatt 1917-ben 43 tag kilépett és Béke néven új páholyt hozott létre.

Az ifj. Szuchy József által tervezett több mint száz éves egykori páholyházon ma is megtekinthető a szabadkőműves nap-szimbólum, és láthatók a szintén kedvelt szfinxek is. A homlokzat háromszögeit a többszöri tatarozás már eltüntette.

1915-ben tiszti kórház működött a szabadkőművesek Szabolcs-páholyának Károlyi téri épületében dr. Vietórisz Józsefné, Szikszay Sándorné, Baruch Arturné főápolónők irányításával.

A szabadkőműves páholyokat 1920-ban feloszlatták, így a Szabolcs páholy is beszüntette működését. Az épületben később az anya- és csecsemővédelemmel foglalkozó Országos Stefánia Szövetség, majd a munkáját folytató Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat helyi fiókja működött.

A Szabolcs páholy újjáalakítására csak a második világháború után, 1946-ban kerülhetett sor, ám csak pár évig működhetett a szabadkőművesség újabb betiltása miatt.

Szfinx%252520a%252520Szabolcs%252520p%2525C3%2525A1holy%252520tetej%2525C3%2525A9n.jpg
Szfinx a tetőn
Napszimb%2525C3%2525B3lum%252520a%252520Szabolcs%252520p%2525C3%2525A1holy%252520tetej%2525C3%2525A9n.jpg
A Nap-szimbólum a homlokzaton
A%252520ny%2525C3%2525ADregyh%2525C3%2525A1zi%252520Szabolcs%252520p%2525C3%2525A1holy%252520eml%2525C3%2525A9kt%2525C3%2525A1bl%2525C3%2525A1ja.jpg
A páholy összetörten megtalált emléktáblája

2009-ig az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyházi Kirendeltsége és Szolgáltató Központja működött itt.

2009-ben megvásárolta Poór Ferenc és felesége 50 millió forintért, a 2011-re felújított épületbe a Jobbik megyei irodája költözött be és a Jobbik támogatásával működő Atilla Király Népfőiskola tart itt rendszeresen előadásokat.

Jegyzetek

Források és szakirodalom

Kapcsolódó szócikkek

Ω