Corvin Mátyás páholy, Pest, 1869-1886

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Páholyadatok
Név Corvin Mátyás
Sorszám 1.
Szertartás skót
Főhatósága Magyarországi Nagy Oriens
Pátensének kiadója Francia Nagyoriens
Kelet Pest
Alapítás ideje 1869. június 4.
Alapítók Türr István, Kápolnay István, Nyáry Albert, Ghéczy Péter, Muzsikó György, Schneider Antal, Karácsonyi Pál, Kubinyi Ágoston, Gőcze István, Joannovics György
Ismert tagok Abafi Lajos, Alpár Ignác, Andrássy Gyula, Csáky Tivadar, Ivánka Imre, Joannovics György, Klapka György, Kubinyi Ágoston, Rakovszky István, Türr István
Megszűnése Az 1886-os unióval beolvadt a Magyarországi Symbolikus Nagypáholyba


Megalapítása

A kiegyezés utáni megenyhült politikai légkörben lehetőség nyílt civil szervezetek megalapítására. Az elsők között alakult meg a skót rítusú Corvin Mátyás páholy 1869-ben. A páholy létrehozását emigrációból hazatérő, külföldön felvett szabadkőművesek kezdeményezték és a Francia Nagyorienstől kaptak pátenst (alakulási okmányt) 1870. július 10-én. Magas fokú tagjai alkották az azonos nevű káptalant és tanácsot.

Alapításának pontos idejéről több dátum is forgalomban van: Hollós László szerint 1869. június 4-én[1], a páholy emlékmedálján az 1869. Nyolcadik hó 21. szerepel, ami októbernek felel meg, mert márciust tartották a nagyoriensben a szabadkőművesi év első hónapjának [2]; a Nagyoriens páholyok anyakönyvében alapítási dátumként 1869. június 4., beiktatási dátumként 1870. június 27. szerepel[3].

Anyapáholyként funkcionált, tagjai segítségével alakultak meg a következő páholyok: Hunyady páholy Temesváron, Haladás páholy Kassán, a Humboldt és Zur Arbeit Pesten, Concordia páholy Érsekújváron, majd a Könyves Kálmán páholy éa az Összetartás páholy Pesten, később a Fraternitás a Kárpátok tövében Zsolnán, később az Ákácz páholy Törökszentmiklóson.


Tevékenysége

A páholy megalakulásakor a következő tisztségviselőket választották meg:

Főmester: Türr István 32∴; I. felügyelő: Kápolnay Istbán, 32∴; II. felügyelő: Muzsikó György, 3∴; Szónok: Kubinyi Ágoston, 3∴; Titkár: Gőcze István, 3∴.

A páholy - más páholyokkal közösen - részt vett 1871-ben Magyarország Nagy Oriense megalapításában.

A Corvin Mátyás páholy 1870-ben megalakította a Népoktatási Kört, 1875-ben a Háziipari Egyletet. 1870-ben Szeretetintézetet hívott életre.[4]

Corvin%252520M_aranyozott_D44mm.jpg
A Corvin Mátyás páholy jelvénye
A%252520sk%2525C3%2525B3t%252520r%2525C3%2525ADtus%2525C3%2525BA%252520Corvin%252520M%2525C3%2525A1ty%2525C3%2525A1s%252520p%2525C3%2525A1holy%252520d%2525C3%2525ADszoklevele.jpg
A skót rítusú Corvin Mátyás páholy díszoklevele


Megszűnése

A páholy az 1886-ban unióval (a Magyarországi Jánosrendi Nagypáholyból és a Magyarország Nagy Orienséből) létrejött Magyarországi Symbolikus Nagypáholyban folytatta tovább munkáját.


Jegyzetek

 1. Hollós 1873: "„Corvin Mátyás,” alapíttatott 1869. jún. 4."
 2. Crowe 1891: Hungarian Lodge Medals: "(October as the Grand Orient, of which this was the mother lodge, counted March as the 1st month)."
 3. NO Páholyok Anyakönyve
 4. Aczél 1999

Kiadványai

 • 1869. és 1870. években Pesten több alkalommal tartott, s a "Corvin Mátyás" pesti szabadkőmívesi páholy határozatából kiadott beszédek, Pesten, Heller Ny., 1870.
 • Máttyus Arisztid: A párbajról, Budapest, Corvin Mátyás Páholy, 1875 Budapest.
 • A "Corvin Mátyás" külön szabályai, Buda-Pest, Kocsi Ny., 1875.

Források

 • Hollós 1873: Hollós László: A szabadkőművesség története. Budapest. 1873. Online hozzáférés
 • Skótrítusú Nagy Oriens Nagypáholy, Páholyok anyakönyve, MOL P 1082
 • A Corvin Mátyás Az Igazságoshoz címzett Budapesti Szabadkőműves-páholy Huszonötéves története. 1869-1894. Budapest 1894.
 • Crowe 1891: CROWE, FRED. J. W.: Hungarian Lodge Medals, The Freemason Christmas Number, Dec. 21, 1891., 11-12. p.
 • Aczél 1999: Aczél Eszter: Pulszky Ferenc szabadkőműves-pohara a Magyar Nemzeti Múzeumban, Folia Historica. 20. 1996/1997 {1999}. 125-130. oldal

Kapcsolódó szócikkek

Ω