Deraismes, Maria

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Deraismes, Maria
Maria%252520Deraismes.png
Életrajzi adatai
Születési neve Marie Adélaide Deraismes
Születése helye Párizs
Születése ideje 1828. augusztus 17.
Foglalkozása francia író, újságíró
Értékelése feminista, az első francia feminista szervezet megalapítója
Halála helye Párizs
Halála ideje 1894. február 06.


Szabadkőműves tevékenysége

Maria Deraismes, a gazdag polgári családból származó művelt, jól képzett nő, aki öröksége jóvoltából független feminista mozgalmárként küzdött a nők és a gyermekek jogaiért, volt az egyik első XIX. századi nő, aki szabadkőműves lehetett. (Hadik-Barkóczy Ilonát 7 évvel, Apraxin Júliát 2 évvel előtte avatták fel.)

A felvételéhez vezető rögös út egyik állomása volt az a lépés, amikor a korabeli, vitákkal terhes (szerepeljen-e isten a szabadkőműves alkotmányban, legyen-e felügyeleti joga a magasfokú skót rítusnak az első három fok felett, stb.) francia szabadkőműves életben megalakult Szimbolikus Skót Nagypáholy (Grande Loge Symbolique Écossaise) néven egy reformista irányzatú új obediancia. Az 1880-ban, 12 skót rítusú páholy alapította nagypáholyból vált ki a Szabadgondolkozók (Les libres penseurs) páholy, amelynek további reformista célja volt a nők felvétele a szabadkőművességbe. Ebbe a Pecq nevű, Párizs környéki faluban működő páholyba vették fel 1882. január 14-én Maria Deraismes-t. Ez a lépés nagy vihart kavart, végül a páholy visszakozott, a tervbe vett további női felvételeket (pl. Louis Michel) leállították, s Maria sem vehetett részt a páholy munkáiban. (A páholyt ezek után visszavették a Szimbolikus Skót Nagypáholyba.)

Deraismes%25252C%252520Maria.jpg
Maria Deraismes: Önarckép
MARIA%252520DERAISMES.jpg
Maria Deraismes szabadkőműves díszben
deraismes.jpg
Maria Deraismes karikatúrája

Maria Deraismes már a felvételét megelőzően is kapcsolatban állt a szabadkőművesekkel, a Francia Nagyoriens esetenként a köztársasági szellemű és a nők és gyermekek jogaiért síkraszálló kongresszusok rendelkezésére bocsájtotta Cadet utcai székházát, amelyeken Maria nagy sikerű szónoklatokat tartott. Maria érdeklődött a szabadkőművesség eszmevilága iránt, egy ideig a "martinista" nézetekkel is rokonszenvezett. (A Martinez de Pasqually alapította, eredetileg magas fokú szabadkőműves rendszert 1886-ban újraalakították, a misztikus és ezoterikus kereszténység egyik formája lett.)

Maria Deraismes szabadkőművességbe való felvétele után 11 évvel, 1893. március 14-én dr. George Martinnal együtt kedeményezte az Emberi Jogok Szimbolikus Skót Nagypáholyának (Grande Loge Symbolique Ecossaise Le Droit Humain) megalapítását. 1892. június 1. és 1893. március 4. között George Martinnal együtt 16 nőt (köztük Louis Michel; Anna, Maria nővére; George Martin felesége Marie) készítettek fel a szabadkőművességbe való felvételre, amelyet március 14-én ejtettek meg, s a belőlük alakult páholyban március 24-én legénnyé majd április 1-én mesterré avatták őket. Április negyedikén volt a tisztségviselők megválasztása, amelyen Maria Deraismes nagymester lett, s közzétették a belügyminisztérium által elfogadott alkotmányt, amellyel a nagypáholy megalapítása hivatalosan is befejeződött.

Az új, vegyes nagypáholy létrehozása után nem sokkal, 1893 végén Maria Deraismes ágyban fekvő beteg lett, majd 1894 február 6-án elhunyt. Munkáját, a nagypáholy szervezését és elterjesztését George Martin vette át.

Jegyzetek

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje
Jelentkezés páholya n.a.
Kezes
Kutatók
Felvétel ideje 1882. január 14.
Felvétel páholya Loge Libre Penseurs (Pecq)
Legényavatás ideje 1893. március 24.
Legényavatás páholya Droit Humain
Mesteravatás ideje 1893. április 01.
Mesteravatás páholya Droit Humain


Források

Skót rítusú pályafutása
18. fok ideje  ?
18. fok műhelye Droit Humain
30. fok ideje  ?
30. fok műhelye Droit Humain
33. fok ideje  ?
33. fok műhelye Droit Humain


Maria Deraismes (1828 - 1894), az első francia feminista szervezet alapítója, https://www.nokert.hu/thu-20120517-2300/639/8/maria-deraismes-1828-1894-az-elso-francia-feminista-szervezet-alapitoja

Jeanne Heaslewood: A brief history of the founding of Co-Freemasonry, http://freemasonry.bcy.ca/biography/esoterica/besant_a/co-freemasonry.txt

Maria Deraismes (1828 - 1894), https://www.droithumain-france.org/maria-deraismes/

Georges Martin, https://www.droithumain-france.org/georges-martin/

Maria Deraismes, http://lumvellave.free.fr/deraisme.htm

Georges Martin, http://lumvellave.free.fr/martin.htm

La Franc-maçonnerie, faits et rumeurs, La vie en Loge (VI), http://www.astrosurf.com/luxorion/franc-maconnerie6.htm

Alec Mello: Initiation of Women, http://freemasonry.bcy.ca/aqc/women.html

Grande Loge de France, http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Loge_de_France

Sofia Diana Gabel: A Woman's Way, Piraeus Books LLC, 2011.

Albert Boime, Maria Deraismes and Eva Gonzales: A Feminist Critique of Une Loge aux Théâtre des Italiens

Claude Singer (dir.): Maria Deraismes / Journaliste pontoisienne, Une féministe et libre-penseuse au XIXe siecle, Editions Karthala, Collection Tropiques, 2011.

Roland BOSDEVEIX: Naissance d'une femme exceptionnelle, http://rebrousse-poil.over-blog.com/article-17-aout-maria-deraismes-55728274.html

Maria Deraismes, http://fr.wikipedia.org/wiki/Maria_Deraismes

Georges Martin (franc-maçon), http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Martin_%28franc-ma%C3%A7on%29

Kapcsolódó szócikkek

Ω