Gelléri Mór

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Gelléri_Mór
200px-Gell%C3%A9ri_M%C3%B3r.jpg
Életrajzi adatai
Születési neve Glück Mór
Születése helye Apátfalva
Születése ideje 1854-január-14
Foglalkozása közgazdasági és ipartörténeti író
Értékelése
Halála helye Budapest
Halála ideje 1915-szeptember.-01


Szabadkőműves tevékenysége

1880-ben csatlakozott a szabadkőművességhez. A budapesti „Könyves Kálmán” páholyba vették fel. Elkötelezettsége és szorgalma révén szinte minden vezetői posztot betöltött (1881-83. között szónok, 1883-84. között szónok és közgyűlési képviselő, 1884-85-ben I. felügyelő, 1885-86-ban főmester, szövetségtanácsi tag, 1893-94-ben helyettes főmester) 1889. október 8-án fedezett, hogy részt vehessen a „Demokratia” páholy megalapításában. Haláláig ennek a páholynak maradt a tagja, szintén vezetői posztokon. (1895-ben megválasztották az Irodalmi Bizottság elnökévé és helyettes főmesterré; 1899-ben főmester, 1900-ban örökös tiszteletbeli főmester lett. 1914-ben újra helyettes főmesterként dolgozott.) Részt vett a szabadkőműves rituálé kidolgozásában. Ennek elismeréséül a Nagypáholy főtitkára lett. Amikor tisztségéről 1897-ben lemondott, tiszteletbeli főtitkárrá választották. 1901-ben szövetségtanácsi taggá választottak. A Comenius páholy tiszteletbeli tagja volt.

Szerkesztői és irodalmi tevékenysége mély hatást gyakorolt a hazai szabadkőművességre. 1882-ben megalapította a Világosság című szabadkőműves újságot. 1887–1888-ban Aigner Lajossal együtt szerkesztették a Hajnalt és a német nyelvű Orientet. 1889-től 1909-ig a Kelet és az Orient szerkesztője volt. A szabadkőművesség radikális irányzatától támadva, kissé sértve vonult vissza. Az akkori nagymester Bókay Árpád, aki nem tudta maradásra bírni így búcsúzott tőle: „a Keletet, valamint az Orientet oly szabadkőműves folyóiratokká tudtad fejleszteni, melyek a külföldiekkel méltán kiállják az összehasonlítást.” Megírta a „Könyves Kálmán” páholy történetét, és szerkesztője volt a Demokratia páholy könyvtára című kiadványsorozatnak. Egyik legismertebb szabadkőműves tárgyú műve - cikkeinek gyűjteménye - a Huszonöt év a királyi művészet szolgálatában címmel jelent meg.

Jegyzetek

muranyi%25252520gyula%25252520gelleri%25252520mor%25252520szabadkomuves%25252520konyves%25252520kalman.jpg
Murányi Gyula: Gelléri Mór szabadkőműves bronz plakett

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

(DPK: A „Demokratia” Páholy Könyvtára)

 • Gelléri Mór: A szabadkőművesség hatása és hivatása, Budapest, é.n.
 • Gelléri Mór: A szabadkőművesség és az ipar, Budapest, 1880.
 • Kontra Győző [Gelléri Mór]: Valóság és ámítás, Adatok a szabadkőművesség ellenségeinek leálczázásához, Budapest, 1888., http://mtdaportal.extra.hu/books/gelleri_mor_valosag_es_amitas.pdf
 • Gelléri Mór: Szabadkőművesi reformok:a külföldi szabadkőművességben fölmerült reformeszmék és javaslatok vázlatos ismertetése, Budapest, 1889.
 • Gelléri Mór: A szabadkőművesség gyakorlati eredményei, Budapest, 1890., (DPK 1.) http://mtdaportal.extra.hu/books/gelleri_mor_a_szabadkomuvesseg_gyakorlati_eredmenyei.pdf
 • Váradi Antal és Gelléri Mór: Zászlóavatási szertartás, (DPK 2.)
 • Gelléri Mór: A „Demokratia” páholy működési és munkaprogrammja, (DPK 4.)
 • Gelléri Mór: Tanonckáté, (DPK 9-10.)
 • Váradi Antal, Gelléri Mór és Fekete Ignác: A páholymunka megnyitásának magyarázata, (DPK 16.)
 • Gelléri Mór: Kossuth Lajos szabadkőműves testvér emléke, (DPK 17.)
 • Gelléri Mór: A szimbólumokról, (DPK 18.) Budapest, 1894.
 • Gelléri Mór - Gegus Gusztáv - Fekete Ignácz: A felvételi szertartás magyarázata, (DPK 19.) Budapest, 1895.
 • Gelléri Mór: A mentor kötelességei, (DPK 21.) Budapest, 1895.
 • Gelléri Mór: A multból a jövőbe, (DPK 31.) Budapest, 1897.
 • Gelléri Mór: A munkanélküliség ellenszerei, (DPK 36.)
 • Gelléri Mór: Harcz a munkanélküliség ellen. Budapest, 1900., http://mtdaportal.extra.hu/books/harc_a_munkanelkuliseg_ellen.pdf
 • Gelléri Mór: Hogyan szervezzük a fővárosi munkásotthont?, (DPK 46.) Budapest, 1900.
 • Gelléri Mór: Szocziális napikérdések, Budapest, 1903.
 • Fekete Ignác, Katona Béla és Gelléri Mór: A szabadkőművesség célja és eszközei, (DPK 56.) Budapest, 1903.
 • Gelléri Mór - Soltész Adolf: Neuschlosz Marczel, (DPK 65.) Budapest, 1905.
 • Gelléri Mór: Huszonöt év a királyi művészet szolgálatában, 1880 - 1905., Budapest, 1905.
 • Gelléri Mór: Búcsúja a Kelet szerkesztésétől, (DPK 77.) Budapest, 1910.
 • Moriz Gelléri: Eine Skizze über die ungarische Freimaurerei, Budapest, 1913.
 • Gelléri, Mor.: Ein Angriff auf die nationale. Richtung der Ungarischen Freimaurerei.[Gegen O. Erstlings "Vorschlag z. Güte" Zirkel 88 1902-1903. S. 165-168. cf. Ebendas. S. 194—195 (O. Erstling).


Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje 1880. február 1.
Jelentkezés páholya Könyves Kálmán páholy
Kezes Somogyi Ede
Kutatók Frank Miksa, Mezei Ernő, Adler Károly
Felvétel ideje 1880. május 20.
Felvétel páholya Könyves Kálmán páholy
Legényavatás ideje 1880. november 21.
Legényavatás páholya Könyves Kálmán páholy
Mesteravatás ideje 1881. január 13.
Mesteravatás páholya Könyves Kálmán páholy


Források

Kapcsolódó szócikkek

Ω