Ivánka Imre

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Ivánka Imre
Ivánka Imre
Életrajzi adatai
Születési neve
Születése helye Felsőszemeréd
Születése ideje 1918. december 09.
Foglalkozása 1848-as honvéd ezredes, Batthyány Lajos miniszterelnök titkára, politikus
Értékelése Az 1867-es kiegyezés katonai szakértője, a Magyarországi Vöröskereszt egyik alapítója, az északkeleti vasutak vezérigazgatója.
Halála helye Máriabesnyő
Halála ideje 1896. július 27.


Szabadkőműves tevékenysége

Ivánka Imre szabadkőműves pályafutása üstökösszerű volt. 1873-ben vették fel[1] a „Corvin Mátyás” páholyba, s még ugyanabban az évben legény, majd mester lett. Átlépvén a budapesti „Hungária” páholyba, először szónokká, később főmesterré választották. A skót rítus 18., 30. és 33. fokára a rákövetkező évben, 1874-ben emelték. A 2.számú “káptalan” elnökeként működött. 1875-ben beválasztották a „Nagy Konzisztóriumba”, és a Szövetségtanács alelnöke lett. A “Hajnal” című belső, szabadkőművesi terjesztésű lap szerkesztőbizottságának tagja volt. A nagypáholy házának megépítését szorgalmazva az ő javaslatára jött létre a háromtagú „Házbizottság” az építkezés ügyeinek intézése céljából. A „Házépítési Takarékpénztár” elnöki tisztségét is Ivánka Imre látta el. Számos vizsgálóbizottság tagja, illetve elnöke, 1875-ben a Hadik-Barkóczy eset kivizsgálója volt. 1893 - 1896 között ő töltötte be a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy nagymesteri posztját. l896-ra készült el a Nagypáholyház, s az avatás előtt Ivánka meglátogatta a beteg Türr Istvánt, és kérte, hogy feltétlenül jöjjön el majd az ünnepélyes átadásra. Türr felgyógyulván részt vett az ünnepségen, de Ivánka Imre megbetegedve nem tudott megjelenni. Hat napra rá, 1896. július 27-én meghalt.

Családi kapcsolatban is volt nagymestertársával, Rakovszky Istvánnal, mert annak felesége, Szilassy Ida az ő unokahúga volt.

Jegyzetek

  1. 1873. április 3-án vagy 5-én.

Ivánka Imre nagymester beiktatási beszéde

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

  • Ivánka, Emerich [v.]: Hat die Freimaurerei einen Wirkungskreis in unserm Vaterlande? Vortrag, gehalten in der loge „Hungaria“ in Budapest. IIn . [10] 1883. S. 3 — 9.
  • Ivánka, Emerich v. : Antrittsrede. Gesprochen in der am 26. März 1893 ahgehaltenen Generalversammlung. [Üb. die Aufgabe der Frmrei in Ungarn.] Orient 18 1893 S. 94—97.
  • Ivánka, Emerich v.: Freimaurcrische Aufgaben in Ungarn. Orient 10 1894 S. 6—12.


Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje
Jelentkezés páholya n.a.
Kezes Kubinyi Ágoston
Kutatók Varságh János, Ódry Lehel és Barach Antal
Felvétel ideje 1873. április 03.
Felvétel páholya Corvin Mátyás páholy
Legényavatás ideje 1873. július 05.
Legényavatás páholya Corvin Mátyás páholy
Mesteravatás ideje 1873. augusztus 06.
Mesteravatás páholya Corvin Mátyás páholy


Skót rítusú pályafutása
18. fok ideje 1874. február 02.
18. fok műhelye I-II.
30. fok ideje 1874. április 02.
30. fok műhelye I.
33. fok ideje 1874. augusztus 08.
33. fok műhelye Magyar


Források

Kapcsolódó szócikkek

Ω