Koppi Károly

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Koppi Károly
Koppi Károly
Életrajzi adatai
Születési neve Koppi József
Születése helye Vác
Születése ideje 1744. február 26.
Foglalkozása egyetemi tanár, piarista pap
Értékelése
Halála helye Nagykároly
Halála ideje 1801. április 06.


Szabadkőműves tevékenysége

A piarista rendben felvett nevén, Károlyként (Carolus) publikáló neves tanár, történetíró, politikai gondolkozó munkáira jelentős hatást gyakoroltak a szabadkőműves eszmék. A szabadkőművességbe való felvételéről pontos adatot nem tudunk, egyes vélemények szerint a bécsi Zur wahren Eintracht páholyba léphetett be 1775-ös rövid bécsi tartózkodása alatt Koppit.[1] Ez a feltételezés nem igazán tartható, mivel Abafi erre sehol sem utal és mert ez azt jelentené, hogy a felvétele után 11 évig nem működött volna szabadkőműves páholyokban. Szabadkőműves barátja, Palásthy Márton Bécsből hozzá írt leveleiben (1780?1783) a sorok között az ottani szabadkőműves eseményekről rendszeresen tájékoztatja Koppit.[2]

Azt tudjuk, hogy Koppi Károly is részt vett a korábban feloszlott Nagyszívűséghez nevű pesti páholy felélesztésében 1786. március 16-án, amelyet a reform pátens kibocsájtása után határozták el a régi páholytagok és máshonnan érkezett szabadkőművesek. A kezdeti egyetértést hamarosan viszálykodás váltotta fel, többen fedeztek, s az 1787. szeptember 12-én emiatt is tartott tisztikari választáson Koppi főmester lett. Egy évig vezette páholyt, majd a következő, 1788. december 20-án tartott tisztújításon kincstárnokká választották. A páholymunkákat különböző, a tagok által biztosított helyeken, mint a kegyes rendiek épületében, s 1790. április 24-től Szt. Mihályig éppen Koppi lakásán tartották. A páholy 1792-ig működött, akkori tagjait átvette Aigner kapitány új páholya.[3] Koppi további szabadkőműves tevékenységéről nem tudunk.

Jegyzetek

  1. Forgó 2010
  2. Balogh 2008
  3. Abafi 1993

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

Nyíltan szabadkőműves műve nem ismeretes, bár számos írásában felfedezhetők szabadkőműves eszmék.


Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje
Jelentkezés páholya n.a.
Kezes
Kutatók
Felvétel ideje
Felvétel páholya
Legényavatás ideje
Legényavatás páholya
Mesteravatás ideje
Mesteravatás páholya


Források

  • Abafi 1993: Abafi Lajos: A szabadkômuvesség története Magyarországon, 1993, Akadémiai
  • Forgó 2010: Forgó András: Koppi Károly szerepe a 18.század végi nemesi-értelmiségi reformmozgalomban, In: A piarista rend Magyarországon, szerk. Forgó András, Bp., 2010, 127–149., http://szijarto.web.elte.hu/program/Forgo_Andras2.pdf
  • Balogh 2008: Fejezetek egy leveleskönyvből: Palásthy Márton levelei Koppi Károlyhoz 1780?1783, s.a.r., bev., jegyz. BALOGH PIROSKA, Szeged, 2008 (Fiatal Filológusok Füzetei, XVIII–XIX. század, 3.)
  • Wikipedia Koppi: Koppi Károly: Wikipedia cikk, http://hu.wikipedia.org/wiki/Koppi_K%C3%A1roly

Kapcsolódó szócikkek

Ω