Nagyváthy János

A Szabadkőműves Wiki wikiből


. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Nagyváthy János
Nagyváthy János
Életrajzi adatai
Születési neve
Születése helye Miskolc
Születése ideje 1755. január 19.
Foglalkozása mezőgazdász, Festetics György jószágigazgatója
Értékelése Az első magyar nyelvű mezőgazdasági szakíró.
Halála helye Csurgó
Halála ideje 1819. február 13.


Szabadkőműves tevékenysége

A Skót rítusba is felavatták, de arról részletesebb információ nincs.

Jegyzetek

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

A páholy kiadásában 1790-ben megjelent művei:

    • A veres barátnak egy el-pusztult templom omlása mellett való szomorú képzelési.** Mellyeket Fridrik vers-költeményeiből magyarra forditott, de la Plume. A Nagy-szívűségnél. (8-r. 32 l.) 1790. [Ny. n.] M.

Ez Friedrich bécsi költő egyik versének fordítása, melyet megtoldott annak megjóslásával, hogy az egyenlőség, a szabadság és az egész emberiséget testvériesen felölelő szeretet hazánkban 24 év múlva fog diadalmaskodni.

    • Tsillagok-forgásibul való polgári jövendölés Lengyel országra a mellybe borussiai király, és &c. &c. le-ábrázoltatnak.** Az ötödik kiadás szerént frantziából, magyarra forditva a magyaroknak tükörűl. A nagy-szívűségnél. (8-r. 88 l.) 1790. (Ny. n.) A. M.

E műben, amely a "L'horoscope de la Pologne" című röpirat nyomán készült, Lengyelország sorsát tükörként tartja a magyarok elé, hogy óvakodjanak a külföldi hatalmaktól, csak saját erejükben bízzanak.

    • Vallás-tserélés, avagy egy Világi böltsnek, egy Jésuitának és egy Hazafinak arról való beszélgetések: ha vallyon szabad-é az embernek vallását, a melyben született, meghányni-vetni, és van-é szabad választása, azt, ha hibás, jobbal feltserélni?** Nyomatott Gondolatfalván, Elmélkedő János betűivel, MDCCXL. (helyesen 1790)

A szerző a feltett kérdésekre igennel felel.

    • A tizen-kilentzedik száz-ban élt igaz magyar hazafinak öröm órái.** A Nagyszívűségnél MDCCCC (korai sci-fi...)

Az emberek közötti egyenlőség megvalósult, ugyan urak és pórok mindig voltak és lesznek, de a pór már nem rabszolgája, hanem munkatársa és barátja földesurának. A katolikus klérus lemondott a cölibátusról, túl pazar javadalmairól és hozzájárul a közterhekhez, ráadásul türelmes a más hitűekkel kapcsolatban. A nemesség lemondott adómentességéről, a zsidók pedig fel vannak mentve a türelmességi adó alól. A büntetőtörvény a javítás alapjára állt. Az oktatás az állam kezében általános. A nép nyomorán árvaházak, kórházak, tébolydák stb. enyhítenek.


Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje 1788. november 24.
Jelentkezés páholya Nagyszívűséghez páholy
Kezes
Kutatók
Felvétel ideje 1879. év eleje
Felvétel páholya Nagyszívűséghez páholy
Legényavatás ideje
Legényavatás páholya
Mesteravatás ideje
Mesteravatás páholya


Források

Kapcsolódó szócikkek

Ω