Pay'r Ede

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Pay'r Ede Károly
Pay'r Ede Károly
Életrajzi adatai
Születési neve
Születése helye
Születése ideje  ?
Foglalkozása
Értékelése
Halála helye
Halála ideje 1913. augusztus 15.


Szabadkőműves tevékenysége

Pay'r Edét, a Viktória gőzmalom tisztviselőjét 1878-ban vették fel a Régi Hívek páholyba, amelynek buzgó tagja lett. Sok éven keresztül (1898-1907) a Symbolikus Nagypáholy német nyelvű lapjának, az Orientnek volt a szerkesztője. A Hajléktalanok Menhelye Egylet megalakulásában és támogatásában páholya szabadkőműveseivel együtt vett részt. "Az egyesületet hivatalosan 51 fovárosi polgár alapította 1881 végén, akik szinte mindannyian az egyik legrégebbi szabadkomuves-páholy, a Régi Hívek tagjai voltak. Ám az elso menhely, még a páholy kezelésében, 1876-ban nyílt meg, és az Egylet ezt az évszámot tekintette az alapítás idopontjának."[1] Szabadkőművességének 25 éves évfordulójáról páholytársai egy őt ábrázoló emlékéremmel emlékeztek meg. A nagypáholy titkáraként mondott szarkasztikus mondatait Bangha Béla komolyan vette és a szabadkőművesség önleleplezésének tekintette.[2]

Pay%2527r%2520RH%2520a.jpg
Pay'r Ede emlékérem a oldal, Forrás: Kelbáta Mihály
Pay%2527r%2520RH%2520b.jpg
Pay'r Ede emlékérem b oldal, Forrás: Kelbáta Mihály

Jegyzetek

  1. Dömsödi, 2001
  2. Bangha, 1921: «Nem tágul a kebletek, kedves testvéreim, ha a jövőbe néztek? Hát ha még messzebb látnátok! Lelki szemeim előtt megnyílik a szabadkőművesség ege és bepillantva a szabadkőműves mennyország sugaras fényességébe, a legfelsőbb magasságban látom trónolni a felülről várt egységes vezetés utolsó fórumát, a csalhatatlan szabadkőműves pápát. Fenség a palástja, dicsőség van lábainál. Az egész földkerekség összes szabadkőműves-testvérei lesik parancsait és sietve valósítják meg terveit, mivelhogy őket drótszálak mozgatják, melyeknek vége az ő kezében van.»

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

  • Húsz év egy páholy életéből. A „Régi Hívek" páholyának húsz éves fönnállása alkalmából felolvasta P. E., a páholy titkára. (Kivonat.) = Kelet 1890. p. 243—245.
  • Reformtörekvések. (IV.) Pay'r Ede tv [testvér] előadása a "Neuschlosz, a régi hivek" páholyának 1908. november 26-án tartott munkáján
  • Pay’r, Edu.: Eine ungesprochene Festrede.[Umriss der ungar. Frmrei; deren Zwecke u. Ziel.] Orient 34. 1905 S. 233—240; Bundesblatt 20 1906 S. 112-122.
  • Pay’r, Edu.: Reformbestrebungen.(Referat in der Loge „Neuschlosz, die Alten Getreuen“ [in Budapest].) Orient 33 1908 S. 285 bis 291; Zirkel 32 1908—1909 S. 159—1G3, 175 bis 178


Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje
Jelentkezés páholya n.a.
Kezes
Kutatók
Felvétel ideje 1878. évben
Felvétel páholya Régi Hívek páholy
Legényavatás ideje
Legényavatás páholya
Mesteravatás ideje
Mesteravatás páholya


Források

Palatinus 1938-I

  • Dömsödi, 2001 Dömsödi Balázs: A menhelyektol a minta-építkezésig, A Hajléktalanok Menhelye Egylet és a Soroksári úti munkáslakótelep, KORALL 2001. Osz–Tél, 94-113. oldal, [[1]]
  • Bangha, 1921 Bangha Béla S. J.: Mi a kongregáció? Rövid kalauz a Mária-kongregációk számára, Budapest, 1921,[[2]]

Kapcsolódó szócikkek

Ω