Popini Albert

A Szabadkőműves Wiki wikiből


. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Popini Albert
Popini%252520Albert.jpg
Életrajzi adatai
Születési neve
Születése helye Ploesti (Románia)
Születése ideje 1864-július-20
Foglalkozása főgimnáziumi tanár
Értékelése
Halála helye Debrecen
Halála ideje 1930. január


Apja halála után, 16 évesen belépett a kegyes tanítórendbe, végzése (bölcsész doktorátusa) után végig tanítja az ország főgimnáziumait, végül 1899-ben kilép a tanítórendből, áttér az evangélikus hitre és Nyíregyházán letelepedve megházasodik. Már a tanítórendi évek alatt, de még inkább utána, elmélyült tudományos munkásságot folytat, főként a finn irodalommal kapcsolatban. Fordít, tanulmányokat publikál, tanulmányokat szerkeszt, verseket, elbeszéléseket, kritikákat ír.

Szabadkőműves tevékenysége

Popini már 1894-ben kérte felvételét a budapesti Demokratia páholyba, de akkor kérelmét, mivel piarista pap volt, nem is tárgyalták.

Miután 1900. áprilisában felvették a debreceni Haladás páholyba, számos nyíregyházi kereső az ő javaslatára kerül a szabadkőművességbe.

1906-ban Popini kezdeményezésére a debreceni Haladás páholy nyíregyházi tagjainak nagy része fedez (1906. december 21-én) és más páholyokból hozzájuk csatlakozókkal 1907-ben 19-en megalapítják a nyíregyházi Szabolcs páholyt, amelynek főmesterévé őt választják meg.

Popini irányításával 53000 korona bankkölcsönnel, szabadkőműves adományokból, ingyenes tervezéssel és részben ingyenes kivitelezéssel épül fel a Károly téri (ma Benczúr tér) páholyház, amelyet 1908. június 12-én avatnak fel a nagypáholy képviselőinek jelenlétében.

1910-ben a helyi lapban két cikkben is népszerűsíti a szabadkőművességet - Popini: A szabadkőművesség és a nagyközönség, Nyírvidék, 1910. január 16.; Popini: Szabadkőművesség, vallás és haza, Nyírvidék, 1910. február 6. - 1911-től elkezdik megszervezni a sóstói gyermektelepet, küzdenek a klerikalizmus ellen. Nagy lelkesedéssel lát a páholy tagságának bővítéséhez, amelyből aztán több településen (Miskolc, Sátoraljaújhely, Ungvár, Szatmárnémeti) szabadkőműves körök alakultak. Ügybuzgalma a Nagypáholyban is figyelmet kelt, 1913-ban a páholyház építési alap bizottságában (amelynek kezdeményezője volt) alelnök lesz, 1915. novemberében pedig az egyik helyettes nagymesteri tisztséget is megkapja.

Háborúellenes, világméretűnek szánt kezdeményezése 1916-ban sikertelen, ráadásul a páholyban őt közvetlenül érintő becsületbírósági ügy kezdődik, amely ugyan eredménytelenül zárult (a kezdeményező Somogyi Gyula visszavonta keresetét), de a viszály következtében 1917. végén a páholy kettészakad, 43 fő kilép és megalakítja a Béke páholyt. A páholy rövid életű volt, tagjai 1918. november 23-án visszatérnek a Szabolcs páholyba.

A páholy radikálisabb tagjai és Popini támogatja a Károlyi-féle Népköztársaságot, majd a Tanácsköztársaságot (pl. hozzájárult az iskolai diákdirektórium működéséhez), ezért a bukás és a restauráció után tanári állásából elbocsájtották. A támadások elől Debrecenbe vonult vissza, ott élt sütödeigazgatóként[1] 1930-ban bekövetkezett haláláig.

Popini%252520eml%2525C3%2525A9kt%2525C3%2525A1bla.jpg
Popini Albert emléktáblája a Zrínyi Ilona Gimnáziumban


Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje 1899. december 31.
Jelentkezés páholya Haladás páholy (Debrecen)
Kezes Somogyi Gyula
Kutatók Aczél Géza, Koncz Ákos
Felvétel ideje 1900. április 28.
Felvétel páholya Haladás páholy (Debrecen)
Legényavatás ideje
Legényavatás páholya
Mesteravatás ideje
Mesteravatás páholya

Jegyzetek

  1. Katona 1994 szerint könyvelőként.

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

  • A szabadkőművesség és a nagyközönség, Nyírvidék, 1910. január 16., önálló kötetben: Csendes Ny., Temesvár, 1910., 7 oldal
  • Szabadkőművesség, vallás és haza, Nyírvidék, 1910. február 6.

Források

Kapcsolódó szócikkek

Ω