Puskin, Alekszandr Szergejevics

A Szabadkőműves Wiki wikiből


. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Puskin, Alekszandr Szergejevics
Puskin, Alekszandr Szergejevics
Életrajzi adatai
Születési neve
Születése helye Moszkva
Születése ideje 1799. június 06.
Foglalkozása költő, író
Értékelése
Halála helye Szentpétervár
Halála ideje 1837. február 10.


Az orosz naptár szerint 1799. május 26-án született Puskin az orosz és a világirodalom kiemelkedő alakja fiatalon, az orosz naptár szerint január 29-én hunyt el.

Szabadkőműves tevékenysége

Puskin naplójában ez szerepel: "4 мая был я принят в масоны." Május 4-én felvettek a szabadkőművességbe.

Zsukovszkíjnak 1826-ban írt levelében található a következő mondat: "Я был масон в Кишиневской ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в России все ложи." Szabadkőműves voltam a kisinyovi páholyban, pont abban, amely miatt az összes oroszországi páholyt betiltották.Ez az ironikus véleménye feltehetőleg abból származott, hogy I. Sándor cár nem sokkal belépése után, 1822-ben betiltotta országában a szabadkőművességet.

Mindenesetre az I. Sándor cár által kesztyűs kézzel rá kirótt "száműzetésből" - állami hivatalnokként, fizetéssel helyezgették egyre délebbre - 1826-ban kapott engedéllyel visszatérhetett a fővárosba, az előző évben elhunyt cárt felváltó I. Miklós koronázására. Az új cár bizalmas beszélgetésen fogadta az akkor már neves költőt és aranykalitkát biztosított számára, dús évjáradékot, magas hivatalt - viszont nem utazhatott és műveit maga a cár cenzúrázta.

Egyik állami tisztségéhez 1832-ben egy olyan nyilatkozatot kellett aláírnia, amelyben kijelenti, hogy nem volt sem szabadkőműves sem más titkos társaság tagja. Ezt Puskin megtette, de soha senki nem rótta fel neki - pedig a titkosrendőrségnek hála nyilvánvalóan tudtak mind szabadkőműves, mind más társaságokban játszott szerepéről.


Jegyzetek

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje
Jelentkezés páholya n.a.
Kezes
Kutatók
Felvétel ideje 1821. május 04.
Felvétel páholya Ovidius páholy (Kisinyov, Moldova)
Legényavatás ideje
Legényavatás páholya
Mesteravatás ideje
Mesteravatás páholya


Források

Kapcsolódó szócikkek

Ω