Rau Gottlob

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Rau Gottlob
Rau%252520Gottlob.jpg
Életrajzi adatai
Születési neve báró Rau Gottlob
Születése helye
Születése ideje 1861 évben
Foglalkozása kőszénbánya-igazgató
Értékelése
Halála helye Velence
Halála ideje 1921 évben


Szabadkőműves tevékenysége

Báró Rau Gottlobot 1901-ben vették fel a Haladás páholyba, 1919-ben választották nagymesterré Bókay Árpád halála után. Szabadkőművessége ellenére az I. világháború alatt és a forradalmak után is szénkormánybiztosként[1] menedzselte az ország energiaellátását[2] .

Jegyzetek

  1. A Pápa és Vidéke 1920-ban támadta ezt a tevékenységét: "Pardon, hát hogy ne volna a zsidó tőkések és részvényesek gőzmalmai részére szén, amikor a szénügyekben Rau Gottlob ur a diktátor. Az a Rau Gottlob, aki a szabadkőművesség eltiprásáig páholymester volt a zsidó páholyokban."
  2. Vasárnapi Ujság 1921 Rau Gottlob udvari tanácsos, a szénelosztás kormánybiztosa, hatvan éves korában, Velenczében, utazás közben hirtelenül meghalt. Előbb az Északmagyarországi Kőszénbányák igazgatója volt, 1917-ben került az ország szénellátásának élére. Nehéz tisztét példás szakértelemmel és lelkiismeretességgel végezte, elsősorban neki köszönhető, hogy a háború alatt a szénállátásban nem volt fennakadás és a háború utáni bajok nem lettek még nagyobbak. Nemcsak kitűnő szakember volt, hanem példás becsületességű és jószívű ember, a hol ismerték, rendkívül szerették és tisztelték. Halála alkalmából Horthy Miklós kormányzó is részvétét nyilvánította. Holttestét hazahozták és nagy részvét közben temették el Budapesten.

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

  • Das Judenthum in der Freimaurerei. Eine historische studie mit Randbemerkungen. Vortrag gehalten in der Loge «Haladás» Or* Budapest, am 30. October 1902. Bpest, 1902.
  • Das geistige Leben der Loge. [Vorsehläge bezüglich der zu haltenden Logenvorträge.] O. 28 1903 S. 242—244.


Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje
Jelentkezés páholya n.a.
Kezes
Kutatók
Felvétel ideje 1901 évben
Felvétel páholya Haladás páholy
Legényavatás ideje
Legényavatás páholya
Mesteravatás ideje
Mesteravatás páholya


Források

  • Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei I.: A magyarországi szabadkőművesek mozgalma és külföldi kapcsolatai 1920-tól 1937-ig. Budapest: Budai-Bernwallner József könyvnyomdája. 1938.
  • Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkőművesség. Budapest: Argumentum. 2005.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, Rau Gottlob, http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/r/r21222.htm
  • Rau Gottlob gyászjelentése, Bányászati és Kohászati Lapok, 1921/16. szám 237. oldal, [1]

Kapcsolódó szócikkek

Ω