Sadoveanu, Mihail

A Szabadkőműves Wiki wikiből


. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Sadoveanu, Mihail
Sadoveanu, Mihail
Életrajzi adatai
Születési neve
Születése helye Páskán, Románia
Születése ideje 1880. november 05.
Foglalkozása román író, politikus
Értékelése
Halála helye Bukarest
Halála ideje 1961. október 19.


Szabadkőműves tevékenysége

Sadoveanut 1927 januárjában vették fel a Iași-ban működő Dimitrie Cantemir páholyba, amelynek Păstorel Teodoreanu (híres román író) és Mihai Codreanu (neves román költő) is tagja volt. Gyorsan haladt előre a szabadkőműves hierarchián. 1929 februárjától májusig a 18. fokról a 33. fokra jutott, s ezzel tagja lett a Romániai Ősi és Elfogadott Skót Rítus Nagytanácsának. 1930-ban ő is részt vett a bukaresti szabadkőműves templom felavatásán. Sadoveanu közreműködött a romániai szabadkőművesség egyesítésében, de ezt saját vezetése alatt igyekezett megvalósítani.

1930-ban Románia Nemzeti Nagypáholyát (MLNR - Marea Lojă Națională a României) elismerte az Egyesült Angol Nagypáholy (UGLE - United Grand Lodge of England). Ugyanebben az évben a Symbolicus Nagypáholy (Marea Lojă Simbolică) csatlakozott az MLNR-hez és Sadoveanu az MLNR helyettes nagymestere, valamint a skót szimbolikus páholyok elnöke lett. 1932-ben az MLNR és eddigi vetélytársa, a Román Nagyoriens (Marele Orient al României) unióra lépett. Az egyesülési konvent a Sadoveánu által előterjesztett alkotmányt fogadta el.

A különböző szabadkőműves csoportosulások között éles küzdelem kezdődött a nagymesteri pozíció betöltéséért, amelyből végül Sadoveanu került ki győztesen és ő is maradt a szabadkőműves federáció vezetője egészen 1937-ig, a szabadkőművesség betiltásáig.

Sadoveanu%252520szabadk%2525C5%252591m%2525C5%2525B1ves%252520%2525C3%2525B6lt%2525C3%2525B6z%2525C3%2525A9kben.jpg

Jegyzetek

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje
Jelentkezés páholya n.a.
Kezes
Kutatók
Felvétel ideje 1927 januárban
Felvétel páholya Dimitrie Cantemir páholy
Legényavatás ideje
Legényavatás páholya
Mesteravatás ideje
Mesteravatás páholya


Skót rítusú pályafutása
18. fok ideje 1929 februárban
18. fok műhelye
30. fok ideje  ?
30. fok műhelye
33. fok ideje 1929 májusban
33. fok műhelye


Források

  • Horia Nestorescu - Bălceşti: Sadoveanu Mason (2006).

További információk

Kapcsolódó szócikkek

Ω