Supka Géza

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Supka Géza
ellenzo_supka.jpg
Életrajzi adatai
Születési neve
Születése helye Budapest
Születése ideje 1883. április 08.
Foglalkozása régész, művészettörténész, író
Értékelése Az ünnepi könyvhét kezdeményezője
Halála helye Budapest
Halála ideje 1956. május 25.


Szabadkőműves tevékenysége

1910-ben vették fel a Corvin Mátyás páholyba, 2 év alatt elérte a mester fokozatot, 1916-ban a páholy irodalmi bizottságának elnökévé választották és ő képviselte páholyát a Nagypáholy irodalmi bizottságában. 1917-ben titkár valamint a propaganda és mentor bizottság tagja lett. 1918-ban helyettes főmesterré választották és ő képviselte a páholyt a Nagypáholyban.

1946-ban az újjáalakult Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy ideiglenes vezetőségének tagja (1946. március10-től első helyettes nagymestere), majd szeptember 1-től nagymestere, amely tisztségéről 1949 februárjában lemondott. Utóda Benedek Marcell lett.

1948. június 17-én Keil, Arthur H. közreműködésével megalakította az Eastern Star rend (szabadkőművesek nőrokonai számára létrehozott női rend) magyarországi káptalanjait és Főkáptalanját. (Ennek főtitkárává élettársát, Rónay Máriát választották. A szervezet néhány összejövetel után elhalt.) Lemondása ellenére aktív maradt páholyában és a szabadkőművesség 1950-ben bekövetkezett betiltása után is, haláláig „kőműves”-nek tartotta magát.


Supka%252520G%2525C3%2525A9za%252520nagymester.jpg
Supka Géza nagymester, Forrás: Mandadb
Zs%25C3%25A1kodi%2520Csisz%25C3%25A9r%2520J%25C3%25A1nos%2520-%2520Supka%2520G%25C3%25A9za.jpg
Zsákodi Csiszér János: Supka Géza

Jegyzetek

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

  • A szabadkőműves páholyról, felolvasás a Corvin Mátyás páholyban, 1916.
  • Nők a modern szabadkőművességben, előadás a Corvin Mátyás páholy nővérestjén, 1950. május 13.


Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje
Jelentkezés páholya n.a.
Kezes Csukássy Jenő
Kutatók
Felvétel ideje 1910. március 16.
Felvétel páholya Corvin Mátyás páholy
Legényavatás ideje 1911. március 15.
Legényavatás páholya Corvin Mátyás páholy
Mesteravatás ideje 1912. február 14.
Mesteravatás páholya Corvin Mátyás páholy


Források

Kapcsolódó szócikkek

Ω