Többnyelvű szabadkőműves szótár

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α
Magyar Angol Francia Német
inas Entered Apprentice (EA) apprenti Lehrling
legény Fellow Craft (FC) compagnon Geselle
mester Master Mason (MM) maître Meister
főmester Worshipful Master (WM) Vénérable (maître-en-chaire) Meister vom Stuhl
nagymester Grand Master (GM) Grand Maître Großmeister
alamizsnás hospitalier Alamosenier
titkár secrétaire Sekretaer
szónok orateur Redner
kincstáros trésorier Schatzmeister
szertartásmester maître des cérémonies Zeremoniemeister
templomőr gardien du temple Tempelhütter
1. felügyelő premier surveillant erste Aufseher
2. felügyelő deuxième surveillant zweite Aufseher
gazda Schaffner
kereső impétrant Suchender
rajzolat planche tracée, morceau d'qrchitecture Zeichnung
előkészítő mester Vorbereitender Meister
munka tenue Arbeit
díszmunka tenue solonelle Festarbeit
fehér munka tenue blanche
gyászmunka tenue funèbre Traueraebeit
láncbeszéd Kettenspruch
királyi művészet art royal Königliche Kunst
sötét kamra cabinet de réflexion Dunkelkammer
rendbe állás se mettre à l'ordre stehen im Zeichen
tápisz tapis Tapis
testvér frère Bruder, Logenbruder
vakolás travaux de table weisse Tafel
golyózás Kugelung
fedezés Deckung
A Világegyetem Nagy Építőmestere (V∴ E∴ N∴ É∴ M∴) Grosse Baumeister Aller Welt
a szó, az érintés, a jel Wort Griff und Zeichen
felvétel Aufnahme
díjemelés die Erhebung
özvegypersely Sack der Witwe
a munka megnyitása die Eröffnung der Loge
törvényes és tökéletes (t∴ és t∴) gerechte und vollkommene
Magyarország Symbolikus Nagypáholya (MSNP) Symbolische Grossloge von Ungarn (SGLvU)
Szövetségtanács Bundesrat
Rajzolat utáni hozzászólás (Ha valaki szót kér) Wortmeldung
éjfél Hochmitternacht
ősi szokás szerint nach dem alten Brauch
eskü Gelöbnis


Jegyzetek

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek

Ω