Turnowsky Mór

A Szabadkőműves Wiki wikiből

. [Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


Chat --- Fórum --- Játékok, kvízek, rejtvények --- Érmek és jelvények --- Keresések--- Szerkesztők
α


Turnowsky Mór
Turnowsky Mór
Életrajzi adatai
Születési neve
Születése helye Hidvég (M. Torda m.)
Születése ideje 1859. november 11.
Foglalkozása orvosdoktor
Értékelése Kiváló marosvásárhelyi tudós és közéleti személyiség.
Halála helye Marosvásárhely
Halála ideje 1932-május-23


Szabadkőműves tevékenysége

Marosvásárhely első zsidó orvosdoktora 1889-ben lépett az Unio páholy soraiba, 1893-ban egyazon napon avatták legénnyé majd mesterré. 1905. március 8-án fedezett, hogy részt vehessen a Bethlen Gábor páholy alapításában[1]. Dr. Turnowsky tekintélyes személyiségeknek volt a háziorvosa, mint dr. Bernády Györgypolgármesternek, a páholy első főmesterének. 1912. október 28-án ezt a páholyt is fedezte[2].

A Bethlen Gábor páholy anyakönyve a következőket tartalmazza:

"Mint kiválóbb szónok több ízben tartott a □ munkáin előadást, melyek nyomtatásban is megjelentek. A páholy alapításában tevékenyen részt vett, és a □ részére egy szép és értékes harmóniumot adományozott. Azonban ezt a harmóniumot fia, dr. Turnowszky Sándor, aki egykor szintén t[est]v[ér], - önhatalmúlag elvitette a forradalom után a p[áholy], régi helyiségéből, s azt többszöri kérésre sem adta vissza. Megjegyzendő, hogy az apa, az egykori jó és tehetséges egyén - utóbbi időben agyalágyult volt s így is halt meg."[3]

Jegyzetek

  1. Izsák, 2013 szerint 1895-ben volt a páholy alapítása, de Turnowsky "Gondolatok páholyalapitáskor" című könyvének megjelenési ideje és a Bethlen Gábor páholy anyakönyve Palatinus 1939-II adatait erősítik meg.
  2. Palatinus 1939-II
  3. Sebestyén 2013

Szabadkőművességgel kapcsolatos művei

  • Gondolatok páholyalapitáskor / irta és a marosvásárhelyi “Bethlen Gábor” páholy kör első összejövetelén előadta Dr. Turnowsky Mór. - Budapest : s.n., 1905 (Márkus Samu Könyvnyomdája). - 18 p.
  • A nővér ; A testvériségről : Két ünnepi beszéd / írta és a marosvásárhelyi “Bethlen Gábor” páholy 1905. évi október hó 2-án tartott nővérmunkáján és október hó 30-án tartott felvételi munkáján előadta Dr. Turnowsky Mór T. - Budapest : s.n., 1906 (Márkus Samu Könyvnyomdája). - 29 p.
  • A munkáról ; Mi a szabadkőművesség? ; A testvéri láncról / írta és a marosvásárhelyi “Bethlen Gábor” páholy 1905. évi május 1, 15. és junius 26-án tartott felvételi munkáin előadta Dr. Turnowsky Mór. - Budapest : s.n., 1905 (Márkus Samu Könyvnyomdája). - 29 p.
  • A szabadkőművesség természettudományi megokolása ; A szabadkőműves titokról ; Láncbeszéd / írta és a marosvásárhelyi “Bethlen Gábor” páholy munkáin elmondta Dr. Turnowsky Mór. - Budapest : s.n., 1907 (Márkus Samu Könyvnyomdája). - 31 p.


Szabadkőműves pályafutása
Jelentkezés ideje
Jelentkezés páholya n.a.
Kezes
Kutatók
Felvétel ideje 1889. április 04.
Felvétel páholya Unio páholy
Legényavatás ideje 1893. június 17.
Legényavatás páholya Unio páholy
Mesteravatás ideje 1893. június 17.
Mesteravatás páholya Unio páholy


Források

  • Sebestyén 2013: Sebestyén Mihály: MAROSVÁSÁRHELY KELETÉN (A Bethlen Gábor Szabadkőműves Páholy Anyakönyve), Pál-Antal Sándor és Simon Zsolt szerk.: Marosvásárhely történetéből III., Marosvásárhely , 2013, 93 - 155. oldal.
  • Palatinus 1939-II: Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei II.: A magyarországi szabadkőműves páholyok tagjainak névsora 1868-tól 1920-ig. Budapest: Budai-Bernwallner József könyvnyomdája. 1939.
  • Fülöp Mária, Ferencz Klára: Bibliografia locală retrospectivă a judeţului Mureş / Maros megye retrospectív helyismereti könyvészete, Târgu Mureş - Marosvásárhely 2005, http://www.bjmures.ro/bd/F/001/01/F00101.pdf

Kapcsolódó szócikkek

Ω